Tegevuskava

 

MEIE KESKKONNAPÕHIMÕTTED

 

 • Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva keskkonna vastu läbi vahetu kogemuse.
 • Osalemine Rohelise Kooli programmis (tutvumine ja tutvustamine, kogukonna kaasamine).
 • Osaleme keskkonnakampaaniates ja –projektides.
 • Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine.
 • Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine.
 • Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel
 • Kokanduses tervislikud suupisted, pidudel pakume puuvilju.
 • Viibime rohkem õues!
 • Võimaldame liikumis-ja sirutuspause.
 • Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine:

- Sorteerime jäätmeid: paber, biojäätmed, pakendid. Korjame ohtlikud jäätmed (patareid, küünlaümbrised ) kasti ja viime Jäätmejaama

- Printimine: enne mõtlen, siis prindin! Kahepoolne printimine, dokumendid võimalikult palju digitaalselt.

- Võimalusel vahetame patareid välja akude vastu

- Taaskasutame paberit

- Üritustel ja pidudel ei kasuta ühekordseid nõusid (koostöö vanematega)

- Kasutame vett otstarbekalt (võtan niipalju kui vaja nt joogitassi ei lase ääreni täis, kasutame nõudepesumasinat ökonoomselt)

- Ventilatsioon, energia kokkuhoid- uksed kinni

- Kustutame ruumist lahkudes tuled

- Joonistuspaberit kasutamine kahepoolselt

- Vähendame toidujäätmeid (lapsed tõstavad ise)

- Meisterdame ise õppemänge taaskasutusmaterjalidest

- Vahetame mänguasju rühmade vahel

 • Kohalik tooraine köögis (25%).
 • Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine.
 • Lasteaia personali pidev keskkonna-alane enesetäiendamine.

2019-2020 õa tegevuskava: 

(.docx 13,9Kb).
Tegevuskava