Logopeedi ja eripedagoogi arendustöö   Logopeedi ja eripedagoogi arendustöö

Logopeedi ja eripedagoogi arendustöö

Logopeedi ja eripedagoogi (ehk lasteaia tugispetsialistide) töö sisuks on lasteaias erivajadustega laste väljaselgitamine ja neile süstemaatilise toe tagamine. Õppeaasta algab septembris laste kõne ja tunnetustegevuse hindamisega. Need tulemused on aluseks arendustöö planeerimisele. Laste kõne ja tunnetustegevuse hindamise tulemused fikseerivad logopeed ja eripedagoog lapse arengu kaartidele ja annavad juhiseid õpetajatele, kuidas tuge vajavaid lapsi rühmas abistada ja arendada.

Logopeed ja eripedagoog teevad koostööd lastevanematega. Tugispetsialistide abi vajavate laste vanematega toimuvad nõustamised. Esmaseks konsulatsiooniks lepitakse iga perega kokku individuaalne vestlus. 

 

Arendustööd viiakse läbi nii individuaalselt kui allrühmas õppeaasta alguses koostatud ja aasta jooksul täiendatud plaani alusel. 

 

Logopeedi ja eripedagoogi tegevuste ajad kooskõlastatakse õpetajate ja lastevanematega. Samuti edastavad tugispetsialistid lapsevanemale harjutusi kodus läbiviimiseks. 

 

Kõneravi või eripedagoogilise töö lõppedes koostavad tugispetsialistid tehtud tööst kokkuvõtte ja annavad sellest ülevaate lapsevanemale. 

 

LOGOPEED

Kõneravis tegeldakse kõnearendustöö komponentidega:

  • sidusa kõne arendamisega
  • kõne mõistmise ja sõnavaraga
  • hääldus- ja intonatsiooniharjutustega
  • foneemitaju arendamise ja häälikuanalüüsiga
  • peenmotoorika arendamisega

ERIPEDAGOOG

Tegeleb sotsiaalsete oskuste ja tunnetustegevuse arendamisega:

  • taju, mälu, tähelepanu ja mõtlemise arendamine
  • mängu ja sotsiaalsete oskuste kujundamine
  • lapse kõne arendamine.

Vajadusel teavitab logopeed või eripedagoog vanemaid erinevatest rehabilitatsiooniteenuste võimalustest. 

Kontaktandmed
Tartu Lotte Lasteaed
Direktor VIIVE VELLEMAA, tel 5300 3060

Vastuvõtt: E 14.00-18.00, N 9.00-11.00

Lotte Facebook
Vaata lisaks Tartu Lasteaed Lotte Facebook

Eliis
Mugavamaks suhtlemiseks kasutame Eliisi keskkonda, vaata www.eliis.ee

Ligipääsetavus
Ratastooliga välisustest sissepääsul on ukse avamisel vaja abi. Lasteaed on ühekorruseline, lasteaial puudub lift. Juhtliiste ei ole. Invatualett asub esimesel korrusel. Parkimine võimalik lasteaia ees. 

Privaatsustingimused
Koduleht ei kogu, salvesta ega töötle kasutajaandmeid.

Veebilehe disain ja CMS

Logopeedi ja eripedagoogi arendustöö

Logopeedi ja eripedagoogi (ehk lasteaia tugispetsialistide) töö sisuks on lasteaias erivajadustega laste väljaselgitamine ja neile süstemaatilise toe tagamine Õppeaasta algab septembris laste kõne ja tunnetustegevuse hindamisega

Logopeedi ja eripedagoogi arendustöö

www.lottela.ee © 2024 Lotte Lasteaed » Ilmas mängust ei jää ilma!