Lasteaia keskkonnaülevaatus pdf 2,4Mb) Lasteaia keskkonnaülevaatus

Lasteaia keskkonnaülevaatus

2019. aasta novembris viisime Tartu Lasteaed Lotte laste ja töötajate seas läbi keskkonnaküsitluse. Küsitluses osales 37 last vanuses 5-7a (65%) ja 18 töötajat (60%). Küsimustik oli koostatud alljärgnevate teemade kaupa:

 

1. Info, teavitamine ja kaasamine 

2. Elurikkus ja loodus, õueala

3. Kliimamuutused, energia

4. Globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu 

5. Meri ja rannik, vesi 

6. Prügi, jäätmed 

7. Transport 

 

Küsitlusest selgus, et on teemad, mida teavad nii lapsed kui ka töötajad hästi (nt eelmise aasta fookusteema prügi ja jäätmed, säästmine). Aga on ka teemasid, millele tuleb edaspidi suuremat tähelepanu pöörata (info ja teavitamine, meri ja rannik). Üldiselt võib siiski küsitluse tulemusi pidada heaks, lapsed ja töötajad on teavad miks ja kuidas saab loodust säästa (vee, elektri ja paberi kokkuhoid, prügi sorteerimine jne). 

 Edaspidi tuleb tõsta laste, vanemate ja miks mitte ka töötajate teadlikkust, mis puudutab Rohelist Kooli. Teeme küll erinevaid keskkonnategevusi, aga seejuures ei viita me oluliselt Rohelisele Koolile kui suunaandjale, mistõttu ei tea ka lapsed päris täpselt, mida Rohelises Koolis õppida saab. Laste teadlikkuse suurenedes on enamasti ka vanemad  teadlikumad. Lisaks võiks pöörata suuremat rõhku teavitamisele, mis käib erinevates keskkonnaga seotud kampaaniates osalemise kohta.

Tulemusi analüüsides tehti mitmeid ettepanekuid, millele edaspidi igapäevatöös tähelepanu pöörata ning millega kindlasti jätkata:

- tähelepanu pöörata loomade, lindude, putukate jt õigetele nimetustele (vares - hallvares, künnivares; tuvi – kodutuvi, kaelustuvi jne);

-kindlasti jätkame laste motiveerimist toidu maitsmisel/söömisel ning laseme lastel ise endale sobilik portsjon tõsta;

-uurida lastelt, millised toidud neile maitsevad (et vähendada toidu ära viskamist);
-selgitada mõistet “maitsetaim” ning pakkuda erinevaid võimalusi maitsetaimede tundma õppimiseks ning õpitud teadmiste kinnistamiseks;

-jätkata vaimse tervise teemade käsitlemisega;

-uurida välja, kas kõik mõistavad “halba ilma” üheselt ning võtta omaks mõtteviis “Pole halba ilma, on vaid halb riietus”;

-tõsta laste teadlikkust, miks on oluline käia õues (laps oskab välja tuua rohkem kui ühe kasuliku aspekti);

-pöörata tähelepanu Läänemerega seotud teemade käsitlemisele (sh sealse elurikkuse tundma õppimine);

-käsitleda erinevaid veekogusid (lastel on mõisted segamini);

-jätkata säästmisega seotud teemade käsitlemist (vesi, elekter jne);

-jätkata jäätmete sorteerimist ning meid ümbritsevas keskkonnas prügi koristamist;

-käsitleda lastega eraldi ohtlike jäätmete teemat-mis need on ja miks on vaja eraldi koguda?;

-uurida välja, kui palju jäätmeid lasteaias tekitame ning püüda selle tekkimist vähendada;

-tutvustada lastele erinevaid viise, kuidas prügi tekkimist vähendada;

-jätkata õuesõppega;

-jätkata taimede kasvatamisega lasteaia õuealal, et luua lastele rohkem võimalusi kogemiseks ja õppimiseks ning suurendada elurikkust;

-lasteaia õuealal elurikkuse suurendamiseks niitmata ala loomine;

-luua mullane ala, kus lapsed saaksid ise kaevata ja tutvuda sealse elustikuga;

-tulevikus vaadata kogu kollektiiviga üle globaalse kodakondsuse teema, kuidas seda paremini mõista ja käsitleda.

 

Küsitluse tulemustega saate lähemalt tutvuda siin:

pdf Keskkonnaküsitluse kokkuvõte 2019-2020 (.pdf 2,4Mb).

Kontaktandmed
Lotte lasteaed
Direktor VIIVE VELLEMAA, tel 5300 3060

Vastuvõtt: E 14.00-18.00, N 9.00-11.00

Lotte Facebook
Leia meid ka Lotte Facebook`st: 
Tartu Lasteaed Lotte
https://et-ee.facebook.com/people/Tartu-Lasteaed-Lotte/100002350987851

Eliis.ee
Mugavamaks suhtlemiseks kasutame Eliis.ee keskkonda: https://eliis.ee/org/classes

 

Veebilehe disain ja CMS

Lasteaia keskkonnaülevaatus

2019 aasta novembris viisime Tartu Lasteaed Lotte laste ja töötajate seas läbi keskkonnaküsitluse

Lasteaia keskkonnaülevaatus

www.lottela.ee © 2020 Lotte Lasteaed » Ilmas mängust ei jää ilma!