TRAGIDE KASSIDE VÄÄRTUSED

TRAGIDE KASSIDE VÄÄRTUSED

 

T – TRUUDUS JA LOJAALSUS

R – ROHELINE MÕTTEVIIS

A – AUSUS

G – GENIAALSED IDEED EHK LEIDLIKKUS

I – ISESEISVUS JA ENESEKINDLUS

D – DRAMATISEERIMINE JA NÄITLEMINE – KUJUTAME ENDID KELLEKS

       SOOVIME

 

K – KOOSTÖÖOSKUS

A – ABIVALMIDUS

S – SALLIVUS

S – SPORTIMINE

I – IKKA JULGUS

D – DEMOKRAATIA OTSUSTE LANGETAMISEL JA ÕIGLUSTUNNE

TRAGIDE KASSIDE VÄÄRTUSED
TRAGIDE KASSIDE VÄÄRTUSED