Rohelise kooli programm

Rohelise kooli programm

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb  ligi 49000 lasteasutust 64 maalt.

Rohelise kooli programmi Eestis juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS). ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise Kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.

 

ROHELISE KOOLI PROGRAMMI PEAMINE SAAVUTUS

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

 

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

1. Keskkonnatöörühma moodustamine

2. Keskkonnaülevaatuse tegemine

3. Tegevuskava koostamine

4. Monitooring ja hindamine

5. Tegevuste sidumine õppekavaga

6. Teavitamine ja kaasamine

7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

 

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata lapsi otsustusprotsessidesse.

 

Rohelise kooli teemad

1. Elurikkus ja loodus

2. Kliimamuutused

3. Energia

4. Globaalne kodakondsus

5. Tervis ja heaolu

6. Meri ja rannik

7. Prügi

8. Kooliõu

9. Transport

10. Jäätmed

 

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga.

Tartu Lastead Lotte teemad 2019/2020 õppeaastal:

 

  • Elurikkus 
  • Tervis 
  • Lasteaiaõu

 

LASTEAIA ROHELISTE TOIMETUSTEGA SAATE TUTVUDA BLOGIS:

https://rohelinelotte.blogspot.com 

 

Rohelise kooli programmi tutvustus (.pdf 1,5Mb).
Rohelise kooli programm