Lotte lasteaia uudised 2016-2017 õ/a

Lotte lasteaia uudised 2016-2017 õ/a
direktor
Rühmad taas avatud 21.augustil 2017
Lasteaias on pärast suvepuhkust kõik rühmad taas avatud 21.augustil 2017. Uusi pähklijäneeid ootame 28.augustil. Rõõmsate kohtumisteni!
 
Lotte lustipidu ja vilistlaste päev
Lotte lõpetab oma õppeaastat uhke Lustipeoga 30.05.17 algusega kell 16.00 lasteaia õuealal. Sel päeval on oodatud meiega lustima ka kõik endised Lotte lapsed. Võta kaasa hea tuju ja tule saa osa vahvast Lustipeost!
 
Lahtiste uste päevad uutele lastele
Paid Pähklijänesed Ootame kõiki tulevasi Paide Pähklijäneste lapsi ja nende vanemaid 25.05.17 kell 10.00 Lotte Lasteaeda uute laste tutvumispäeval. Palun sisenege peauksest, tuleme Teile sinna vastu! Kirjud Linnupojad Ootame kõiki tulevasi Kirjude Linnupoegade lapsi ja nende vanemaid 8.06.17 kell 10.00 Lotte Lasteaeda uute laste tutvumispäevale. Palun sisenege peauksest, tuleme Teile sinna vastu!
 
Lotte lastehoiuga tutvumine
Lotte lastehoiu kohapakkumise saanud vanematele on võimalus tulla lastehoiu ruumide ja tegemistega tutvuma 9.mail kell 10-11.
 
Toidupäeva maksumuse muudatus alates 01.08.2017
 
Heakorrapäev Lotte lasteaias ja lastehoius
Neljapäeval (27. aprill) 15.00-18.00 ootab Lotte pere kõiki talgutele, et üheskoos korrastada meie õue-ala! Haarake kaasa erinevaid töövahendeid - labidas, reha, oksakäärid jne ning töökas tuju ja tulge meile appi! Heakorrapäev toimub nii Lotte lasteaias (Ida 8) kui ka Lotte lastehoius (Jaama 123).
 
Tutvumispäev Tartu Lotte Lasteaia lastehoius
 
Lasteaia sünnipäev
Lasteaed saab 9 aastaseks! Pidu toimub 16.01.17 kell 10.45 lasteaia saalis. Õhtul kell 16.15-17.15 toimub lasteaias sünnipäeva disko. Kõik huvilised on oodatud!
 
Jõuluvana tuleb külla
 
Muutub judo trenni toimumine
 
Lasteetendus Sinisaba jõulud 08.detsembril 2016
 
Andresepäev lasteaias 30.novembril 2016
 
Toidupaketi muutmise avalduste esitamine alates 01.12.2016
Seoses lasteaia juhtkonna töökohustuste muutumisega palume alates 01.12.2016.a toidupaketi muutmise avaldused edastada lasteaia direktori e-postile viive.vellemaa@raad.tartu.ee vähemalt 1 nädal enne toidupaketi muutmise algust. Avaldust saab edastada ka paberkandjal rühma õpetaja kätte.
 
Laternapidu
10.11.16 algusega kell 17.00 ootame kõiki lasteaia õuealale tähistama Laternapidu.
 
Mihklipäeva spordipäev ja heategevuslaat
29.09.2016 kell 10.30 teevad õues sporti Lõbusad Rännukoerad, Tragid Kassid ja Sinised Elevandid; kell 11.30 Kirjud Linnupojad, Paid Pähklijänesed ja Usinad Sajajalgsed. Pärastlõunat algusega kell 16.00 ootame kõiki vanemaid, õdesid, vendi lasteaia õuealale Mihklipäeva laadale. Laadalt saadud tulu annetatakse heategevuseks. Tulge lõbusalt aega veetma ja head tegema!
 
Valverühm 2016-2017 õa
Alates 22.08.16 on valverühm (kell 7.00-7.30) Lõbusad Rännukoerad. Lõbusate Rännukoerte rühm asub Tragide Kasside rühma kõrval.
 
Lastevanemate kohatasu arvestus alates 01.01.2017
Tartu Linnavolikogu 30.06.2016.a määrusega nr 115 kehtestati koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa uued määrad.
 
Lapsevanema poolt kaetav osa 2016. aastal
 
Uus kodukord hakkab kehtima alates 01.09.2015
Lasteaia hoolekogu kinnitas uue kodukorra, mis hakkab kehtima alates 01.09.2015.a
 
Tartus jagab lasteaiakohti programm ARNO
 
Muudatus toidukulu arvestamisel alates 01.01.2015
Alates 01.01.2015.a muutub toidukulu arvestamise kord. Kui lapsevanem teavitab lapse puudumisest hommikul kell 9-ks, siis sama päeva hommikusöögi eest tuleb tasuda, kuid lõunasöögi ja oote tasu arvestatakse maha. Lapsevanem saab teha lapse toidupaketis muudatusi, teavitades sellest lasteaeda (onne.tralla@raad.tartu.ee või avaldus rühma õpetaja kätte) vähemalt nädal aega ette. Täpsemate selgitustega saate tutvuda juuresolevas failis.
 
Avame lastehoiu 08.septembril 2014
8.septembril avab uksed Tartu lasteaed Lotte lastehoid aadressil Jaama tn 123.
 
Tartu Lasteaed Lotte liitus TEL- võrgustikuga
Rõõmsa uudisena anname teada, et meie tore lasteaed kuulub alates mai 2014 Tervist Edendavate Lasteaedade hulka, mis on ühele lasteaiale suur tunnustus. Tunnistust, mis kinnitab lasteaia liikmelisust TEL võrgustikus ja anti üle võrgustiku suvekoolis 11-12. juunil Nelijärve Puhkekeskuses, olid vastu võtmas lasteaia direktor Viive Vellemaa ja lasteaia liikumisõpetaja Evelin Sepp. Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult. (www.tai.ee) Tartu Lotte Lasteaias tegutseb alates veebruar 2014 12-liikmeline Tervisemeeskond, kelle eestvedamisel viiakse läbi tervistedendavaid üritusi kogu lasteaiaperele. Laste tervise hoidmine ja tugevdamine on Tartu Lotte Lasteaia üks põhiväärtusi (www.lottela.ee). Lasteaed Lotte liitumist TEL võrgustikuga toetasid laste tervise edendamise vanemspetsialist Liana Varava Tervise Arengu Instituudist ja Tartu linna koordinaator Ülle Prommik, keda soovime omalt poolt tänada abi ja nõuannete eest. Kaidi Ilvik Tartu Lotte Lasteaia tervishoiutöötaja, tervisemeeskonna juht
 
Lotte lasteaia uudised 2016-2017 õ/a
Tartu Lasteaed Lotte, reg 75034896, Ida 8, Tartu 50605, tel 746 1047,