Põhihariduse omandamine Tartu linnas ee/akt/115072014003   Põhihariduse omandamine Tartu linnas ja koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Põhihariduse omandamine Tartu linnas ja koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Põhihariduse omandamine Tartu linnas

 

7-17-aastastele koolikohustuslikele Tartu linnas elavatele lastele tagab linn põhihariduse omandamise võimalused statsionaarses õppevormis järgmiste koolide kaudu:

  • elukohajärgsed põhikoolid
  • ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolid
  • ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega lastele. 

Kõikidele lastele, kellel tekib koolikohustus, tagab Tartu linn õppekoha elukohajärgses koolis. Selleks määrab haridusosakond igale kooliminevale Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse kooli. 

 

Lisaks on vanemal võimalik taotleda lapsele õppekohta ülelinnalise vastuvastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või riigikoolis. Ülelinnaline põhikool jagab esimese klassi õppekohti kooli direktori kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmise alusel.

 

Loe lähemalt põhihariduse omandamise kohta siit: https://tartu.ee/et/pkvastuvott 

 

Mida ma pean teadama kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi?

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Haridus%20ja%20lapsed/Voldik_esimesse_klassi_2018_web.pdf

 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

 

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vaata: https://rajaleidja.innove.ee/kvm/)

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:

  •  lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või
  •  laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Nõusatmiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115072014003

 

Kontaktandmed
Tartu Lotte Lasteaed
Direktor VIIVE VELLEMAA, tel 5300 3060

Vastuvõtt: E 14.00-18.00, N 9.00-11.00

Lotte Facebook
Vaata lisaks Tartu Lasteaed Lotte Facebook

Eliis
Mugavamaks suhtlemiseks kasutame Eliisi keskkonda, vaata www.eliis.ee

Ligipääsetavus
Ratastooliga välisustest sissepääsul on ukse avamisel vaja abi. Lasteaed on ühekorruseline, lasteaial puudub lift. Juhtliiste ei ole. Invatualett asub esimesel korrusel. Parkimine võimalik lasteaia ees. 

Privaatsustingimused
Koduleht ei kogu, salvesta ega töötle kasutajaandmeid.

Veebilehe disain ja CMS

Põhihariduse omandamine Tartu linnas

Põhihariduse omandamine Tartu linnas   7-17-aastastele koolikohustuslikele Tartu linnas elavatele lastele tagab linn  põhihariduse omandamise võimalused statsionaarses õppevormis järgmiste koolide kaudu: elukohajärgsed põhikoolid ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolid ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega lastele   Kõikidele lastele, kellel tekib koolikohustus, tagab Tartu linn õppekoha elukohajärgses koolis

Põhihariduse omandamine Tartu linnas ja koolikohustuse täitmise edasilükkamine

www.lottela.ee © 2024 Lotte Lasteaed » Ilmas mängust ei jää ilma!