Rohelise kooli tegevuskava

Lasteaia 2019/2020 Rohelise kooli teemad:

 

1. Elurikkus ja loodus

Eesmärgid:

  • Suurendada taimeliikide arvu lasteaia õuealal
  • Lapsed teavad mõiste „elurikkus“ tähendust
  • Lapsed teavad, et elurikkus on tähtis toidu kasvatamisel ja inimeste heaoluks

2. Tervis ja heaolu

Eesmärgid:

  • Suurendada liikumisvõimalusi lasteaia õuealal (seiklusraja loomine)
  • Toetada laste vaimse tervise edendamist lasteaias
  • Korraldada ühiseid matkapäevi ja suurendada õuesoleku aega

3. Lasteaia õu

Eesmärgid:

  • Suurendada elurikkust lasteaia õuealal
  • Suurendada õuesõppe osakaalu

2019-2020 õa tegevuskava: 

Keskkonnatöörühma tegevuskava 2019-2020 (.pdf 0,1Mb).