Huvialaringid 2019-2020 õa
õppealajuhataja
Varajane saksa keel

Ringi tegevust viib läbi Goethe Instituut.
Programmi peamine võte on lapse panemine saksakeelsesse keskkonda, õpetaja kasutab eesti keelt ainult siis, kui tõesti keegi aru ei saa ja mõnda sõna on vaja seletada. Koos Hans Hasega lauldakse, mängitakse ja meisterdatakse.
• Kogu õppetöö käib mängu kaudu.
• Tunni pikkus on 25–30 minutit.
• Õpitakse ainult kuulates, korduvalt kuulates jõuab laps ühel hetkel mõistmiseni.
• Õpetaja räägib tunnis ainult saksa keeles, vaid selgituste andmisel kasutab vajaduse korral emakeelt, laps hakkab saksa keeles vastu rääkima siis, kui on selleks valmis.
• Keelt õpetatakse ka matkides ja kehakeelt kasutades.
• Õpetajat aitab käpiknukk Hans Hase ehk jänes Hans.
• Palju kasutatakse laule, liisusalme, riime, loetakse jutte ja räägitakse muinasjutte.
• Teemad on tihedalt seotud laste igapäevaeluga.
• Uusi sõnu ja väljendeid õpitakse juba tuttavate asjade kaudu.

Saksa keel toimub 2 x nädalas (kolmapäev ja neljapäev) kahes vanusegrupis.
Ring juhendaja kontaktid: Imbi Mesila, tel: 5110186, e-mail: imbi.mesila@mail.ee

Keraamika
Toimub 2x kuus, üle ühe nädala lasteaia loovustoas.
Ringi juhendaja kontaktid: Sirli Ehari, tel: 56642254, e-mail: sirlipo@hotmail.com

Iluvõimlemine
Treeninguid viib läbi võimlemisklubi Diiva.
Iluvõimlemine on spordiala, mis hõlmab kunstile iseloomulikku elegantsust, tantsulisust, draamat ja muusikat, ning sporti koos riskide, suure põnevuse ja lõputute võimalustega, mis muudab selle spordiala erakordseks ja ainulaadseks.
Trenn toimub 1x nädalas kahes vanusegrupis lasteaia saalis
Treeneri kontaktid: Viktoria Valasevitš, tel: 58381918, e-mail: viktoria.valasevits@mail.ee


Jalgpall
Treeninguid viib läbi FC Santos Jalpalliklubi.
Treeningute eesmärk on tutvustada lastele liikumist ja jalgpalli ning arendada neis koordinatsiooni- ja liikumisvõimet, mida tulevikus sportimisel vaja läheb. Lisaks füüsilisele tegevusele ja ettevalmistusele, õpib laps arvestama oma kaaslastega ning arendama meeskonnatööd.
Treeningud viiakse läbi rühmade ja/või vanusegruppide kaupa alates (3.) 4.eluaastast.
Treeningvarustus:
1. välitreeningud – pikk dress, sportlik jalats, veepudel ja hea tuju
2. sisetreeningud – lühike dress, sportlik sisejalats, veepudel ja hea tuju

Trenn toimub 1x nädalas E või R lasteaia saalis või õuealal.
Treeneri kontaktid: Ermo Ojaste, tel: 56986208, e-mail: ermo@fcsantos.ee