Heakorrapäev
24. aprillil 2019
24.aprillil kell 16-18 toimub lasteaias traditsiooniline õueala heakorrapäev. Ootame kõiki kaasa lööma!
Lähem info rühmas!